OLEME TEIE KõRVAL ALATI KUI VAJA. BMW MOBILE CARE.

Üle-euroopaline BMW mobiilne autoabi.

Alati lähedal: BMW MOBILE CARE AITAB TEID kõikjal EUROOPAS.

BMW loob standardid - nii teeninduses kui autoehituses.

Ulatuslik valik terves Euroopas toimiva BMW Mobile Care autoabiteenuseid on loodud spetsiaalselt Teie ja Teie BMW jaoks, et tagada kõrgetele standarditele vastav autoabi nii õnnetusjuhtumi kui ka rikke korral.

Lihtsalt helistage 699 8001 BMW Mobile Care`i ööpäevaringselt, 365 päeva aastas. Rikke korral valige alati BMW Mobile Care.

BMW Mobile Care laiendatud autoabiteenus kehtib kõigile BMW sõidukitele 5 aastat alates esmase registreerimise kuupäevast.

 

Kohalik teenindus:

699 8001

TEIE TEENISTUSES 24 TUNDI PÄEVAS JA 365 PÄEVA AASTAS.

 

TEEME KÕIK, ET PÜSIKSITE LIIKUVANA.

 

BMW MOBILE CARE TEENINDUSVÕRK:
AITAB TEID KOGU EUROOPAS.

 

Rikke korral on Teie käsutuses BMW Mobile Care teenuste pakett. BMW Mobile Care toimib tänu hoolikalt valitud partneritele, kelle eesmärgiks on Teie BMW uuesti korda saada. Selleks, et tagada Teie mobiilsus, pakume allpool toodud teenuseid koos või eraldi kokku maksimaalselt 650 euro ulatuses ühe rikke kohta.¹

 

Abi teel.

Meie spetsialistid nõustavad Teid telefoni teel. Kui Te siiski vajate abi kohapeal, organiseerime koheselt abi sündmuskohale meie lepingupartnerite kaudu ning katame kulud (maksimaalselt 100 euro väärtusebs).²

 

Rehviabi.

Juhul, kui rehv peaks purunema või tühjaks minema, tagame ka kohapealse abi. Kui Sinu autol on RunFlat tehnoloogiaga rehvid, tagatakse edasised BMW Mobile Care teenused juhul, kui uusi rehve ei suudeta leida 4 tunni jooksul.³

 

Väikesed äpardused.

Oleme meeleldi valmis leidma lahendusi ka väiksemate probleemide korral, näiteks kadunud võti, vale kütuse kasutamine või tühi kütusepaak. Kulud kohapealse abi või lisandunud teenuste eest ei sisaldu antud juhul Mobile Care paketis.

 

Transport lähima BMW teeninduseni.

Kui viga pole võimalik kohapeal parandada, kanname sõiduki transporteerimise kulud lähimasse ametlikku BMW teenindusse.

 

Jätka oma teekonda taksoga.

Kui Te soovite taksot rikke toimumise kohta, kanname kulud ühe või mitme taksosõidu eest (kokku maksimaalselt 80 euro eest).

 

Majutus hotellis.

Kui peate rikke tõttu ööbima jääma, tasume kõigi autos viibijate hotellikulude eest kuni remondi lõpuni või maksimaalselt 4 ööks (maksimaalselt 4 tärni hotellis) tingimusel, et rike juhtus rohkem kui 50 km kaugusel Teie elukohast.

 

Rendiauto edasise teekonna jaoks.

Katame rendiauto kulud kuni parandustööde lõpuni maksimaalselt 7 kalendripäeva ulatuses. Rendiauto saadavus võib erineda olene- valt asukohast ja olukorrast ning nõuded ja tingimused rendiauto kasutamisel võivad sisaldada piiranguid sihtpunkti osas.

 

Teekonna jätkamine või kojusõit rongi, laeva või lennukiga.

Kui olukord nõuab, katame kulud Teie edasise teekonna või kojunaasmise eest rongi, laeva või lennukiga – maksimaalselt 650 euro ulatuses.

 

Toome Teie BMW ära.

Juhul, kui kulud Teie BMW tagasitoomise eest peaksid ületama ülaltoodud maksimaalset summat ühe rikke kohta, siis katame need kuni ülalpool mainitud maksimaalse 650 euro suuruse summani. Juhul kui rike juhtus välismaal, organiseerime auto tagasiveo 10 tööpäeva jooksul (treileriga).

 

Tingimused: parandustööde kestvus alates teenindusse saabumisest on rohkem kui 3 tööpäeva. Lisaks peab olema rikke toimumiskoha ja Teie elukoha vahemaa vähemalt 100 km.

 

¹ Kombineeritud teenuste kulusid, mis sisalduvad „sujuva mobiilsuse“ pakkumises, hüvitatakse maksimaalselt 650 euro ulatuses ühe rikke kohta.
² Palun pange tähele, et juriidilistel põhjustel on teeäärse abi teenused piiratud ainult liikumisvõime taastamisega. Hooldustöid, kulumisest põhjustatud probleemide parandust, ülevaatust ja varuosade müüki teostab ainult BMW ametlik teenindus.
³ Uute rehvide hind ei sisaldu teenuses.

 

 

BMW MOBIILSUSPROGRAMMI OLULISED PUNKTID.

 

Kulude hüvitamine. Hüvitamisele ei kuulu:
Reeglina hüvitatakse ainult need kulud, mis jäävad BMW Mobile Care tingimuste piiresse ja mille kohta on BMW Mobile Care andnud eelneva nõusole- ku. Tavapäraselt hüvitame kõik BMW Mobile Care`iga seotud kulud otse. Kui siiski erandkorras juhtub, et Teil tuli endal midagi tasuda, siis hüvitame selle Teile viivituseta. Selleks, et saaksime seda teha, on meil vaja kõikide teenuste tellimislehti (näiteks puksiirifirmast) koos remondiarve koopiaga ja täidetud vormiga õnnetuse kohta. Vajadusel täpsustage detailid meie spetsialistiga. • Kulutused, mida oleks tulnud teha ka tavaolukorras, näiteks tolli- ja kütusekulud.
• Lisakulutused hotellis, näiteks toit/minibaar.
• Ükskõik millised kaotused või kulutused, mis on otseselt või kaudselt seotud rikke ilmnemisega, näiteks sissetuleku kadu, loobumistasud, üritustele mittejõudmine (piletite aegumine).
• Remondikulud ning kulud varuosade ja muude kaupade tarbeks.

RIKKE ILMNEMISEL ON BMW MOBILE CARE TEENUSED OLEMAS JÄRGNEVATES EUROOPA RIIKIDES.

 

Albaania, Andorra, Austria, Belgia, Bosnia-Hertsegoviina, Bulgaaria, Horvaatia, Küpros, Tšehhi Vabariik, Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Suurbritannia, Kreeka, Ungari, Iirimaa, Itaalia, Läti, Liechtenstein, Leedu, Luksemburg, Makedoonia, Malta, Monaco, Holland, Norra, Poola, Portugal, Rumeenia, Serbia ja Montenegro, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania (ka Kanaari saared), Rootsi, Šveits ja Türgi.

 

TASUB TEADA.
KÜSIMUSED JA VASTUSED BMW MOBILE CARE KOHTA.

 

Rikke definitsioon.
Rike on sõiduki talitlushäire, mis takistab teekonna jätkamist.

 

Õigus taotleda BMW Mobile Care teenindust.

BMW Mobile Care teenuseid saab kasutada vaid helistades kõigepealt BMW Mobile Care teenindusnumbrile ja kui rikke põhjustajaks pole sõitja või välised tegurid.

 

BMW Mobile Care teenuseid ei kohaldata järgnevates olukordades:

• Tavateenindus, tehnilised aktsioonid või toodete tagasikutsumine.

• Avarii, varguse, vandalismi või neist tekkinud kahjustuste korral.

• Kahjustuste korral, mis on tekkinud tahtlikult või hooletusest.

• Kahjustuste korral, mis on tekkinud olukordades, kus eesmärgiks on olnud saavutada võimalikult suur kiirus. Näiteks: osalemine võistlustel.

• Kahjustuste korral, mis on põhjustatud tootja poolt mittelubatud osade lisamisel autole või kui autot on modifitseeritud tootja poolt mittelubatud viisil.

• Kahjustuste korral, mis on tingitud alkohoolsete jookide või narkootikumide tarbimisest.

• Kahjustuste korral, mis on tingitud liikluseeskirja või muu seaduse rikkumisest.

 

Juriidiline märkus.

Soovitame usaldada kogu hooldustöö Teie BMW ametlikule teenindusele. BMW Mobile Care teenust ei pruugita pakkuda juhul, kui ülevaatus- ja hooldustööde intervallist ei ole kinni peetud vastavalt BMW hooldus- ja kvaliteedistandarditele ja/või kui autoriseerimata teeninduste poolt on läbi viidud ebapiisavaid ülevaatus- ja hooldustöid või muid remonttöid.

 

Oluline kasutatud BMW omanikele.

BMW Mobile Care teenused kehtivad maksimaalselt 5 aastat alates esmasest registreerimisest ka peale omaniku vahetust.

 

BMW Mobile Care teenuste pikendamine sõidukitele vanuses 5 - 10 aastat.

Kindlustamaks, et Teie ja Te BMW saaksid rikke korral optimaalset tuge, soovitame Teil külastada hooldus- ja remonttöödeks ametlikku BMW teenindust, mis kindlustab Teile automaatselt aastase BMW Mobile Care teenuste pikenduse maksimaalselt sõiduki vanuseni 10 aastat. Kehtib alates 1. jaanuar 2018.

 

 

BMW MOBILE CARE SAABUB ÕIGEL AJAL.
KUIDAS SÕIDUKI RIKKE KORRAL TOIMIDA?

 

1. Kui Teie autol leiab teel olles aset rike, mis takistab edasisõitu, võtke esmalt ühendust BMW Mobile Care autoabiga: Kohalik teenindus: 699 8001 Rahvusvaheline teenindus: +372 699 8001

 

2. Helistades hoidke palun võimalusel käepärast oma auto registreerimistunnistus.

 

3. Andke teada oma täpne asukoht ja kui võimalik, siis rikke põhjus või sümptomid ning telefoninumber, millele helistades on võimalik Teiega ühendust saada.

 

4. Lähtuvalt juhtumist hoolitseb Teie eest BMW Mobile Care.

 

 

KONTAKT.
KÜSIMUSTE VÕI PROBLEEMIDE KORRAL VÕTKE ÜHENDUST
LÄHIMA BMW EESTI ESINDUSEGA.